Altıncı Sinir Felci – Gözde 6. Sinir Felci – Göz Sinir Felci

Altıncı sinir felci

Altıncı sinir, göz kaslarından dışa doğru yani yana doğru bakışı sağlayan sinirdir. Altıncı sinir felci durumunda, göz dış yana bakamayacağı için, içe yani buruna doğru şaşılık (EZOTROPYA) gelişir.

Özel bir şaşılık türü olan altıncı sinir felcinin diğer adı; abdusens paralizisi veya göz sinir felci adı da verilir.  Göz sinir felçleri içerisinde en sık görüleni gözde 6. sinir felci dir. Diğer göz sinir felçleri üçüncü sinir felci ve dördüncü sinir felcidir. Gözde altıncı sinir felci çift görmeye ve içeri doğru gözlerde kaymaya neden olur ve tedavisi çok önemlidir.

Altıncı Sinir Felci Nedir?

Gözdeki dışa baktıran kasın hareketini kontrol etmeye yarayan sinire altıncı sinir denilmektedir. Diğer adıyla abdusens siniri göz kaslarından dış tarafa doğru bakmayı sağlamaktadır. Altıncı sinir felci durumu olan kişilerin gözü yana doğru bakamamaktadır. Bu nedenle içe yani buruna doğru şaşılık meydana gelmektedir.

Altıncı sinir felci, göz sinir felci olarak da adlandırılmaktadır. Göz sinir felci çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelebilmekte, kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Göz sinir felçleri arasında en sık rastlanılan 6. sinir felci durumudur. Altıncı sinir felci; içe doğru şaşılığa, gözlerde kaymaya ve çift görmeye neden olmaktadır.

 

DÜZ BAKIŞ POZİSYONU
Sağ gözde 6.sinir felcine bağlı içe kayma – Ezotropya

Göz sinir felci, içerisinde en sık görüleni altıncı sinir felci. Gözde 6.sinir felci, göz sinir felci tedavisi,

 

Altıncı Sinir Felci Neden Olur?

 • Doğumsal
 • Travma sonrası
 • Beyin ameliyatı
 • Beyin damarlarında genişleme
 • Hipertansiyon
 • Diabet

Doğuştan 6. Sinir Felci

Doğuştan gelen altıncı sinir felci görülme oranı yaklaşık %0,5 olarak bilinmektedir. Ancak doğum esnasında vakum ve forseps kullanımı bu risk oranını arttırmaktadır. Vakum ve forseps kullanıldığı takdirde sinirin gereğinden fazla gerilmesi veya sinirde ödem oluşması olasıdır. Bu durumda sinirde kısmen veya tamamen felç oluşmaktadır. Oluşan sinir felcinin ilk 6 ay içerisinde kendiliğinden düzelme ihtimali vardır fakat kalıcı felç olarak da sinire yerleşmesi söz konusudur.

Altıncı Sinir Felci Belirtileri Nelerdir?

Çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen 6. Sinir felci birtakım bozukluklar ile kendini belli edebilmektedir. Öncelikle gözün dışa dönmesi sinir tarafından engellenmektedir. Gözün istemsiz olarak içe doğru kayması ile şaşılık oluşmaktadır. Oluşan bu şaşılığa “ezotropya” denilmektedir. Gözü dışa baktıran sinirde felç durumu gerçekleştiğinde ezotropya oluşmaktadır.  Ayrıca görme açısında kayma sonucu olarak ortaya çıkan çift görme de altıncı sinir felci belirtilerinden sayılmaktadır.

Altıncı Sinir Felci Tedavi Edilebilir mi?

Gözde sinir felci tedavisi duruma göre farklılık gösterebilmektedir. Göz doktoru tarafından muayene ile birtakım bulgular saptanabilmekte ve buna uygun olarak tedavi belirlenebilmektedir.  Nörolojik muayene, tomografi çekimi ve manyetik rezonans görüntüleme sayesinde hasarın nedeni ve sinirin hangi kısmına etki ettiği belirlenmektedir. Sonuçlar doğrultusunda tedavi şekli ve yöntemi belirlenmektedir.

Altıncı Sinir Felcinde Ameliyat Sonrası Süreç

Ameliyat sonrası süreç kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Yetişkin hastaların altıncı sinir felci ameliyatı sonrasında belirli bir süre göz bölgesine karşı özenli olmaları gerekmektedir. Ameliyat sonrasında doktorun kullanımını tavsiye ettiği ilaç ve göz damlaları hasta tarafından aksatılmadan eksiksiz şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca göz bölgesini mümkün olduğunca temiz tutulmalı ve herhangi bir şeyle temasından kaçınılmalıdır. Ameliyat sonrasında göz bölgesinde hassasiyet ve kaşıntı yaşanma durumu oldukça normaldir ancak bu etkilerin artması halinde mutlaka doktor ile görüşülmesi gerekmektedir. Ameliyattan yaklaşık 1 hafta sonra altıncı sinir felci tedavisi olmuş kişi normal yaşantısına dönebilmektedir. Çalışma ve okula başlama durumları 1 haftadan sonra gerçekleşmektedir.  Genellikle 2 ila 3 hafta içerisinde ise kişi sosyal aktivitelerine geri dönebilmektedir. Spor aktivitelerine ise 20 gün ara vermek iyi olacaktır.Ameliyat Sonrası Tekrar Gözde Sinir Felci Olur mu?

Başarılı bir ameliyat sonrasında kişi kolayca normal yaşantısına adapte olabilmektedir. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde tüm sosyal aktivitelerine katılabilmekte ve yaşantısına istediği şekilde devam edebilmektedir. Ayrıca daha önceden gözde sinir felci rahatsızlığı geçirdiğine dair herhangi bir belirti kalmamaktadır. Ameliyat sonrası hem görmede iyileşme hem de psikososyal yaşantıda düzelme söz konusudur.

Hemen her rahatsızlıkta olduğu gibi gözde sinir felci durumunun da ameliyat sonrasında herhangi bir zaman diliminde tekrarlanması mümkündür. Tekrarlanma riskinin var olduğu bilinmekte ancak bu riskin önüne geçebilmek adına kişinin dikkat etmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle, kişinin ameliyat sonrası rutin göz kontrollerini aksatmaması gerekmektedir. Belirli aralıklarla doktor tarafından yapılan muayene ve ölçümler sonucunda herhangi bir aksaklık olup olmadığı devamlı olarak teşhis edilmektedir. Gözlerin hizalanmasında oluşabilecek olumsuz bir durum, rutin kontroller sonucunda mutlaka ortaya çıkmakta ve tedaviye devam edilmektedir. Tedavi sonrasında sinir üzerinde tekrardan olağan dışı bir durumla karşı karşıya kalınması halinde erken teşhis sayesinde geç olmadan müdahale edilebilmektedir. Kişinin farklı sebeplerden dolayı görme bozukluğu var ise ameliyat sonrasında gözlük numarası kontrollerini düzenli olarak yaptırması gerekmektedir. Görme derecesi ölçülerek, görme azlığına yönelik tedaviler devam ettirilmektedir. Ameliyat sonrası tekrardan aynı veya farklı bir sorunlu karşılaşmamak için muayene ve kontroller aksatılmamalıdır.


SAĞA BAKIŞ

Sağ Gözde Altıncı Sinir Felcine Bağlı Sağa Bakış Kısıtlılığı

Göz sinir felci, içerisinde en sık görüleni altıncı sinir felci. Gözde 6.sinir felci, göz sinir felci tedavisi,


Altıncı Sinir Felci Tedavisi

Tedavi yöntemi belirlenmeden önce hastanın uygun görülen değerlendirmelerden geçmesi büyük önem taşımaktadır. Öncelikle altıncı sinir felci oluşumunun nedeni tespit edilmeye çalışılmaktadır. Gözde sinir felcinin diyabet ve hipertansiyon rahatsızlığından kaynaklanan bir durum olup olmadığı tespit edilmektedir. Ayrıca beyin fonksiyonlarının tamamen işleyip işlemediğine bakılarak beyinle alakalı bir sorun oluşumuna yönelik tespit sağlanmaktadır. Kişinin mevcut bir rahatsızlığından kaynaklı olarak altıncı sinir felci durumu ortaya çıkmışsa eğer öncelikle buna sebep olan rahatsızlığın üzerine gidilmektedir.

Altıncı sinir felci geçiren hastaların büyük bir kısmında kendiliğinden iyileşme görülmektedir. Ortalama 6 ay içerisinde kişinin görmede yaşadığı problemler azalarak altıncı sinir felci durumu ortadan kalkmaktadır. Bu 6 aylık süreç içerisinde hastalığın bir belirtisi olduğundan dolayı hasta, çift görmeye maruz kalmaktadır. Çift görmeyi en aza indirgemek amacıyla birtakım yöntemler uygulanmaktadır. Özellikle çocuk yaşta görülen bu rahatsızlığın ilk 6 ayında baş pozisyonunda değişimler olabilmektedir. Aileler bu konuda bilinçlendirilmekte ve hasta çocuğun baş pozisyonuna müdahale etmemeleri gerektiği söylenmektedir.  Yetişkin hastalarda ise prizmatik gözlük ve ilaç enjeksiyonu çift görme azaltılabilmektedir.

Gözde sinir felcine sahip hastaların dışa bakma yetisi zamanla tamamen ortadan kalkmaktadır. Dışa bakma gerçekleşemediği için içe bakan kasta sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan biri içe bakan kasın kasılmasında dengesizleşmenin meydana gelmesidir. Bir diğeri ise kasta kısalma durumunun var olmasıdır. Asıl amaç dışa bakan kasın iyileştirilmesidir ancak içe bakan kas bu durumdan olumsuz şekilde etkilendiği için içe bakan kas üzerine de tedavi uygulanmaktadır. İçe bakan kasın geçici şekilde felç edilmesi oluşan olumsuz durumları ortadan kaldırmaktadır. İçe bakan kasta meydana getirilen geçici felç, çift görmeyi azaltmakta ve kasın kısalmasını engellemektedir.

Altıncı sinir felcinde tedavi sonucu iyileşme oranı yaklaşık yüzde 85 olarak bilinmektedir. Kalan yüzde 15’lik dilimde bulunan hasta grupları için cerrahi müdahale şart haline gelmektedir. Kalıcı olarak altıncı sinir felci rahatsızlığına yakalanan hastalar için bir ya da iki seanslık ameliyatlar ile düzeltme sağlanabilmektedir. Kas yer değiştirmesi ile yapılan cerrahi müdahaleler sonucunda hasta göz sağlığına kavuşabilmektedir. Ameliyat yöntemi olarak göz kayması ya da şaşılık ameliyatı ile aynı teknikler kullanılmaktadır. Göz kayması ve şaşılıkta meydana gelen çift görme durumu, altıncı sinir felcinde de oluştuğu için çözüm olarak aynı cerrahi müdahalelerin uygulanmaktadır. Ameliyat sonrasında, özellikle düz bakış pozisyonunda kişinin çift görmesi tamamen ortadan kalkmış ve yaşam kalitesi yükselmiş olmaktadır.


Kaslarda Yer Değiştirme ve İçe Baktıran Kasta Geçici Felç Oluşturma

AMELİYAT SONRASI DÜZ BAKIŞ POZİSYONU

Göz sinir felci, içerisinde en sık görüleni altıncı sinir felci. Gözde 6.sinir felci, göz sinir felci tedavisi,

lotus göz estetiği ve şaşılık kliniği


Gözde kayma ameliyat fiyatlarını ve ameliyat konusunda da detaylı bilgi almak için WHATS APP yoluyla bize ulaşabilirsiniz.


Dikkat; Bu yazı Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bu yazıdan elde edeceğiniz bilgiler bir göz muayenesi sonucunda verceğimiz bilginin yerini tutmaz.


Dr.Halil Hüseyin Çağatay 2005 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde başladığı meslek yaşamına, İzmir de göz doktoru olarak devam etmektedir. Meslek yaşamına şaşılık ve göz tembelliği gibi konularda güncel gelişmeleri takip ederek devam etmektedir.

Paylaş:

24 yorum “Altıncı Sinir Felci – Gözde 6. Sinir Felci – Göz Sinir FelciAdd yours →

 1. Merhaba hocam 21 ocak 1997 yılında trafik kazası geçirdim sol gözümde 6. Sinir felci oluştu Ankarada Prof.Ali Şefik Saraç bey şaşılık ameliyatı yaptı ama hala felç durumu var tedavi imkanı varmı tel.0532 2610849

 2. Hocam mrhlar. 35 yasında olan eşime bugün itibarıyle 6.sinir felci teshisi kondu. Kendisi yüksek tansıyon ve şeker hastası.nörolojiye gitmesi soylenildi.göz doktoru tarafından herhangi bir tedaviye baslanılmadı.en az altı ay sonra düzelme olmazsa ameliyat yaparım denildi bu durumda ileride olusabilecek baska sorunlar olmazmı.ilk etapta ne yapmamız lazım.tesekkürler

 3. Merhaba Merve Biltekin;
  Altıncı sinir felci nedeniyle gözde içe kayma ve çit görme oluşmuştur büyük ihtimalle. Nöroloji muayenesi ve tetkikleri neticesinde çift görme ve kaymaya yönelik tedavi yapılması faydalıdır, hayat konforunu ve ileri dönük olarak da tedaviyi etkiler. Detaylı bilgi için bize yandaki whats app ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  Saygılarımla
  Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay

 4. Hocam Merhaba,
  Talihsiz bir bisiklet kazası sonucu sağ gözümde içe kayma ve her iki gözümdede dışa bakamama ayrıca çift görme sorunu oluştu mr ve tomografi lerde herhangi bir hasar gorülmedi ve doktorlar 6.sinir felci teşhisi koydu ve sorunun kendiliğinden düzeleceği ve beklemem gerektiği söylendi.Bu süreçte sorun yaşamamam için nörotoksin önerildi.Sizin öneriniz nedir hocam inanın kafam çok karıştı ve psikolojim bozuldu .Saygılarımla

 5. Merhaba Muhammet tekir, 6. sinir felcinin erken döneminde nörotoksin uygulaması ile şaşılık ve çift görmenin azaltılması ve ileriye dönük olarak şaşılığın önüne geçilmesi uyguladığımız tedavi yöntemidir.Geçmiş olsun dileklerimle.

 6. yaşım 47..6-7 yaşlarında soldan şiddetli araç çarpması sonucunda sol gözüm içe kaymış.18 yıl önce şaşılık amaliyatı oldum.göz ortaya geldi ama sola (dışa) dönmüyordu..yıllar sonra kayıklık tekrar belirgin hale geldi..yine amaliyat için doktor kapılarını çalarken 6. sinir felci olduğunu hastane kayıtlarından öğrendim..özel göz hastanelerinde çözüm üretemediler..Uludağ üniversitesinde bir doçent doktora görünmemi tavsiye ettiler..benim şikayetim estetik görünüm ve çift görme…hocam sizin bana söyleyeceğiniz birşeyler varsa şimdiden teşekkür ederim..Allah Razı Olsun.

 7. hocam merhabalar ben çorumdan ayşe çilingir eşim bir haftadır 6 sinir kaybı tedavisi oluyor yani iki çeşit ilaç kullanıyor ama hiç bir değişikilik yok nasıl yapalım bir fikir verirmisiniz .

 8. Merhaba hocam. 2016 da yani 2 yıl önce annem trafik kazası gecirdi ve 6. Sinir felci teşhisi konuldu. 2.yıl boyunca 4 tane nörotoksin enjeksiyonu yapıldı son nörotoksin etki etmedi ve doktorumuz ameliyat önerdi. amaliyatsiz bir yöntemi varmıdır.

 9. Merhaba Şenol Yıldız, eğer çift görmeniz hayatınzı etkiliyorsa ve kayma belirgin bir şekilde düz bakış pozisyonunda varsa; ilk ameliyatınız raporları ve şimdiki durumunuzun muayene ile değerlendirme neticesinde, çift görmenizi en aza indirmeyi hedefleyerek tedavi planlaması yapılabilir.

 10. Merhaba Ayşe Çilingir, öncelikle geçmiş olsun. Altıncı sinir felcinde bir hafta beklemek iyileşme için oldukça kısa bir süre. Daha çok haftalar veya aylar içinde düzelebilen bir durumdur. BU süreç içerisinde tedavi seçenekleri yazı içinde belirtilmiştir. Prizmatik cam, gözlük, nörotoksin enjeksiyonu gibi.

 11. Hocam Merhaba..Babamın 10 Eylül 2017 tarihinde beyin sapına pıhtı attı.2 ay yoğun bakımda yattıktan sonra çok şükür ki çıktı. Hastanede yattığında öğrenmiş olduğumuz talamus çift taraflı hasar aldı.Bunun sonucunda şu an dengesi bozuk ( dik duruyor ama harekete geçtiğinde düşüyor) , göz hareketlerinde kısıtlama oldu aşağı yukarı göz hareket etmiyor saga ve sola bakışta sorun yok, sol gözünde hafif dışa doğru kayma oldu ve kafa pozisyonu da ona uygun şekilde devamlı sola yatıyor..3 4 kez doktora başvurduk ama göz için herhangi birşey söyleyemediler. olayın nörolojik olduğu söylendi ve nöroloji doktoruna da çok kez gittim ama bizim yapacağımız bu kadar dedi bundan sonrası için beynin kendi kendini tolarlayacagini bayan ettiler..Gozlerinin çift görmesi en başta vardı ama şu an öyle bir sıkıntımız kalmadı..Gozleri ile yapılabilecek birşey var mıdır hocam öğrenmek istediğim bu..Kolay gelsin

 12. Merhaba, hastanız nörolojik bir sorun yaşamış anladığım kadarı ile. Öncelikle nörolojik olarak tedavisinin yapılması gerekir. Hastanızın yaşı ve genel durumu nasıl bilmiyoruz, genel durumu el veriyorsa şaşılığı için bir tedavi veya ameliyat için değerlendirme muayenesi yapmak uygun olur.

 13. Hocam ıyi günler. Adım levent devlet memuruyum. 18 0 çak 2018 günü trafik kazası geçirdim beyin kanaması kafatası kırığı akabinde orbita nın olduğu kısımda ödem olduğu için sağ gözümde sağa dönmüyor çift görüyorum çift görme gölge gibi silüet gibi 6 ay oldu bugün göz doktorlarına muayene oldum dışa bakamama exotorya dediler ameliyat olsanız bile eskisi gibi sağ gözümün sağa dönmeyeceğini sadece düz ve sol bakışta çift görmeyi duzeltilebeleceklerini söylediler. Kafam çok karişik önceleri beyin doktorum zamanla geçeceğini söyledi kendiliğinden geçeceğini söyledi fakat şimdi farklı deniliyor 6. Sinir felci çift görme sorunum var ve ameliyatla eski haline döner mi net bir cavap verir misiniz benim gibi kazadan sonra böyle bir durumla karsilasipta iyileşen oldu mu. Şimdiden teşekkürler.

 14. Merhaba Levent bey, durumunuz ile ilgili en doğru ön görüyü muayene ve takiplerinizi yapan meslektaşlarımızdan alabilirsiniz. Birçok kişide 6. sinir felci tamamen düzelmektedir ancak her hastanın durumu farklıdır. Sizinle ilgili net bir cevap vermemiz mümkün değil. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

 15. Bebegimin gozu 3bucuk aylikken içe kaymaya basladi.Dışa bakma kısıtlılığı da vardi. 8aylikken ameliyat olup ic kaslar 5-6mm maksimumda geriletildi. Su an 9 aylik ve eskisi kadar içe kaymasa da tam düz bakamiyor ve dışa kısıtlılık aynen devam ediyor. 6.sinir felci olmasi mümkün mu? Doğuştan her iki göz de felç olabilir mi? Teşhis ne zaman net bir şekilde yapilabilir?

 16. Merhaba, 6.sinir felci doğumsal olarak ortaya çıkabilmektedir ve her iki gözde olması da mümkündür. Bu konuda tedavinizin yapıldığı merkezden yardım almanız uygun olur ve genetik araştırma da faydalı olabilir ayrıca.

 17. Merhaba hocam oğlum 5 yaşında sağ gözünü dışa bakamiyor 1 sene once ilk defa olduğunda göz doktoru norolojiye gönderdi norolojide sol beyin damarında tıkanıklık cikdi mrda.genetik tromboz tanısı konuldu gözü o zaman 1 haftada duzelmisdi 1 yıl kan sulandırıcı kullanmıştı hastalığı şimdi yineledi soracağım soru ozaman 1 haftada gecmisdi bu sefer iki hafta oldu . Kan sulandırıcı iğneye tekrar başlandı duzelmedi ilkinde olduğu gibi gecicimidir bu arada nöroloji tansiyon ilacı da kullandiriyor bos sıvısı için

 18. Merhaba, geçici olarak dışa bakamama yani altıncı sinir felci olabiliyor. Kendiliğinden iyileşme oranı yüksektir. Bunun yanında nörotoksin uygulaması da düşünülebilir. Takip muayeneleri içinde kayma açısında artış olup olmaması veya iyileşme durumuna göre karar verilebilir.

 19. Merhaba hocam, 1 yaşında geçirdiğim havale sonucu gözde kayma meydana geliyor. Çocukluk ergenlik döneminde kas tembelliği tanısı konuyor ve en sonda kas paralizisi deniyor. Bende ki bulgular Duane sendromu tanısına da uygun. Sol gözüm sola hareket etmiyor sağa bakışta da kapak daralması oluyor boyun eğriliği v.s bir şikayetim yok. Çocukluk anılarımda şaşılık var ama hareket kısıtlığı yok. Kesin tanı icin nasıl ayırt edebilirim. Ve 6m sinir felci olduğunu umarak soruyorum cerrahiden sonra normale döner mi birjac yıldır bakışta kısıtlılık var

 20. Mrb ben 21 yaşındayım gözlerim doğuştan sağa sola yukarı bakamiyor acaba duzele bilme imkanı var mı doktora gittim göz felci dediler ne yapabilirim

 21. Merhaba Semanur hanım 6. sinir felcine yönelik cerrahi müdahale gerçekleştiriyoruz detaylı bilgi için 05531717034 numaralı whatsApp hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 22. Merhaba İlayda hanım tanı için detaylı bir muayene gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Ön değerlendirme için bize 05531717034 numaralı WhatsApp hattımızından ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×