Behçet Hastalığı Göz Belirtileri Ve Tedavisi

Behçet hastalığı, vücutta değişik organlarda hastalığa neden olabilir. En birincil olarak  göz, mukozal yüzeylerde ve cilt tutulumu ile karakterize vaskülitik (damarların iltihabı) bir hastalık. İpek yolu üzerindeki ülkelerde görülüyor. Genetik olarak geçişi bilinmektedir ve HLA B51 ile ilişkili olduğu görülmüştür. Genellikle 30 ve 40’lı yaşlardaortaya çıkma eğilimindedir.

Behçet hastalığı göz belirtileri değişkenlik gösterir. En sık belirtileri gözde üveit atakları ile birlikte görülen kızarıklık ve gözde ağrıdır. Bu makalede Behçet hastalığı göz bulguları ve tanı ve tedavi yöntemleri tartışılacaktır. 

Behçet hastalığı göz belirtileri, ağızda aft, gözde üveit atakları, behçet hastalığının göz belirtileri,

Behçet Hastalığının göz belirtileri nelerdir?

Behçet hastalarını %70’inde göz tutulumu olur ve cilt tutulumundan 1-2 yıl sonra

-Görme azlığı-bulanık görme

-Işığa bakamamak (Fotofobi)

-Ağrı

Şeklindeki belirtiler ile ortaya çıkar.

Behçet Hastalığı muayene bulguları nelerdir?

Mikroskop altında yapılan muayenede; gözde geçirilmiş üveit ataklarına ait izler görülebilir. Bu izler;

-Keratik presipiteler (ince, non granülomatöz)

-Ön kamara reaksiyonu -hipopiyonlu veya hipopiyonsuz

-Hypopyon tipik olarak yer değiştirir, çünkü fibrin içeriği azdır ve soğuk hypopiton görülebilri

-Hafif veya ciddi vitrit

-Dağınık sarı retinal infiltratlar

-Retinal hemoraji

-Vasküler genişleme, ven tıkanıklıkları

-Optik disk hiperemisi

Behçet hastalığı gözde neden olduğu probemler nelerdir?

Behçey hastalığı düzenli bir tedavi ile sorunsuz bir şekilde takip edilebilir, bazı hastalarda ise tüm tedavi seçeneklerine rağmen direnç ve ataklara bağlı görme sorunları oluşabilir. En sık görülen problemler; katarakt gelişimi, göz tansiyonu yükselmesi, retina tabaksında kanamalar, göz sinirinde harabiyettir. Ayrıca kornea dokusu ve göz yüzeyinde kızarıklık ve ağrı ataklarına sebep olabilir.

Behçet hastalığı nasıl teşhis edilir ve göz bulguları nelerdir? 

Behçet hastalığında göz anjiyosu yapıldığında retina damarlarından sızıntılar ve damar tıkanıklıkları, tıkanıklıklara bağlı olarak oluşan yeni damarlar görülebilir. Göz sinir tabakasında ödem oluşumu gibi sorunlarda göz anjiyosu ile göserilebilmektedir.

Behçet hastalığı göz anjiyosunda tipik olarak damarlarda bölgesel olarak kılıflanma görülür. Damar tıkanıklıkları eşlik edebilir. 

Behçet hastalığı tanısında kan tahlilleri de yapılabilmektedir. Kan tahlillerinde ESR ve CRP artışı, Lökositoz, HLA B51 (+) gibi bulgular saptanır.

Behçet hastalığı tanı kriterleri?

Behçet hastalığı göz belirtileri, ağızda aft, gözde üveit atakları, behçet hastalığının göz belirtileri,

Behçet hastalığı göz belirtileri, ağızda aft, gözde üveit atakları, behçet hastalığının göz belirtileri,

Uluslararası kriterlere göre, oral aft tanı için olmazsa olmazlardan; herhangi bir boyutta ancak 12 aylık periyod içinde 3 kez

Ağızada aft ve 2 minör kriter daha gerekiyor;

Minör kriterler;

-Tekrarlayan genital ülserler (testis, epididimitis ve anal ülserler dahildir)

-Göz belirtileri (ön üveit, post üveit, retinal vaskülit)

-Cilt lezyonları (eritem nodosum, pseudofolikülit, papulopüstüller lezyonlar, akneiform lezyonlar, subkutanöz tromboflebit, folliküler rash)

-Pozitif paterni testi

*bu kriterleri karşılamayan hastalar için ‘behçet şüphesi‘ tanımı kullanılır

Behçet hastalığı bulgularının oranları

Oral aft => %97.7

Cilt lezyonu => %90.4

Genital lezyon  => %79.8

Santral sinir sistemi tutulumu %10 (başağrısı, meningismus, nistagmus, tremor, ataksi, konuşma bozuklukları, hafıza yetersizliği, demans, sinus trombozları)

Behçet hastalığı tedavi seçenekleri

Kortikosteroidler (kortizon) 

-Akut enflamasyonun kontrolünde potent immün baskılayıcı olarak iş yaparlar

-Nötrofil, lenfosit ve makrofajları baskılarlar

-Topikal => anterior segment enflamasyonu

-Perikoüler => 20-40 mg triamcinolone

-Sistemik => 30-80 mg/gün

-İntravitreal Ozurdex

İmmünofilin ligandları; T lenfositlerin immünofilin isimli ligandlarına bağlanırlar

-Siklosporin; 3-5 mg/kg/gün

-Takrolimus; 0.05-0.20 mg/kg/gün

Sİtotoksik ajanlar

Antimetabolitler;

-Metotreksat; 7-20 mg/hafta,

-Azotriopurıin; 1-2.5 mg/kg/gün

Alkilleyici ajanlar

-Siklofosfamid

-Klorambusil

Biyolojik ajanlar

İnterferon alfa2a ;genital ,oral ve oküler bulgularda

İnfiliksimab; TNF şimerik monoklonal antikoru

Etanercept; özellikle cilt ve mukoza problemlerinde

Kolşisin; genital ülser, eritema nodosum ve artrit

 

Behçet hastalığı göz belirtileri dikkatle takip edilerek uzman göz hekimi tarafından tedavi edilmelidir. Gerektiğinde romatoloji kliniği tarafından takibi gerekebilir. 


Üveit konusundaki diğer makaleler ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş:

0 yorum “Behçet Hastalığı Göz Belirtileri Ve TedavisiAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×