HakkımdaDoç.Dr. Halil Hüseyin Çağatay

HakkımdaDoç.Dr. Halil Hüseyin Çağatay

Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay, Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. Tıp eğitimini 1999-2005 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi‘nde tamamladı. Uzmanlık eğitimini 2005-2009 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde tamamladı.

Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay, aktif çalışma yaşamına güncel gelişmeleri takip ederek devam etmektedir.  Özellikle bebeklerde ve çocuklarda göz sağlığı, yetişkinlerde ve çocuklarda şaşılık, göz estetiği ve göz kapağı hastalıkları konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar dışında rutin olarak katarakt ve lazer tedavilerini gerçekleştirmektedir.

 

Temel çalışma alanları, Halil hüseyin çağatay

Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay; göz hastalıklarının özellikle Katarakt, Retina ve Oküloplastik Cerrahi alanlarında çalışmıştır. Uzmanlık tezini ”Ptozis olgularında frontal askılama cerrahisi” konusunda yapmıştır.

Bebek göz muayenesi, çocuk göz sağlığı, yetişkinlerde şaşılık ameliyatları, göz tembelliğinde şaşılık ameliyatı gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışmalarının bir kısmı son yıllarda tıp literatürüne basılı makale ve kongrelerede sözlü bildiri, video sunusu ve poster bildiri olarak girmiştir.

2010-2012 yılları arasında Mersin Mut Devlet Hastanesinde, 2012-2016 yıllarında Kafkas Üniversitesi’de görev yapmıştır.2015 yılında Dokuz Eylül ÜniversitesiPediatrik oftalmoloji departmanında gözlemci olarak bulunmuştur. Bu dönemde  Doğumsal Şaşılıklar ve Çocuklarda Gözdibi Görüntülemesi Konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2016-2018 yılları arasında İzmir Alfa Göz Merkezi ve Karşıyaka Göz Hastanesinde görev yapmıştır.

Keratokonus olgularında Cross Linking ve Hibrid Kontakt Lens uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Ayrcı bu süreçte Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde 3.basamak sağlık hizmeti ve tıp eğitiminin geliştirilmesi amacı ile farklı konulardaki zorluk derecesi yüksek hastalar ile ilgilenerek bilgi ve becerisini arttırmıştır.

Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay  – Avrupa Göz Uzmanları Yeterlilik Diplomasına Sahiptir. Paris’te Avrupa’da eğitim görmüş göz hekimlerinin katıldığı sınavda 2016 yılında başarılı olarak ”Fellowship European Board Ophthalmologist” ünvanı almıştır.

göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, göz hekimi, izmir göz doktoru, izmir göz hastanesi, izmir göz kliniği

 • Çok sayıda yabancı ve yerli bilimsel yayını bulunmaktadır ve 2016 yılında Göz Hastalıkları alanında Doçent Doktor ünvanı almıştır.
 • İyi derecede İngilizce bilmektedir.
 • İzmir Karşıyaka’daki muayenehanesinde göz doktoru olarak çalışmaktadır.

Gerçekleştirdiği ve eğitimini verdiği diğer göz ameliyatları;

 • Şaşılık ve gözde kayma ameliyatları (Çocuklarda ve yetişkinlerde şaşılık)
 • Göz kapağı düşüklüğü tedavisi (pitozis ameliyatı)
 • Zorluk derecesi yüksek katarakt ameliyatları ,
 • Göz tansiyonu ve katarakt birlikteliğinde cerrahi müdahele,
 • Göz yaşı kanal tıkanıklığı ameliyatları
 • Protez göz ameliyatları
 • Göz estetiği – Okuloplastik Cerrahi
 • Göz kapağı tümörleri
 • Orbita kitleleri ve tedavisi
 • Göz yaralanmaları ve tedavisi,

Tıbbi ilgi ve Uzmanlık Alanları

 • Protez göz ameliyatları
 • Katarakt ve ön segment cerrahisi
 • Okuloplastik cerrahi – Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı (Pitozis) ve Göz Çevresi Plastik Cerrahisi
 • Şaşılık ve Ambliyopi (Göz Tembelliği)
 • Keratokonus ve Diğer Korneal Hastalıklar Tanı ve Tedavisi
 • Glokom
 • Retina hastalıkları
 • Refraktif Cerrahi

Tıp literatürüne basılı makale ve kongrelerde sözlü bildiri, video sunusu ve poster bildirilerinin başlıcaları şöyledir;

 • Komplike olgularda katarakt cerrahisi
 • Pterjium olgularında konjonktival greft transplantasyonu
 • Keratokonus ve cross linking uygulamaları
 • Keratokonusta sert lens ve hibrid lens uygulamaları
 • Şaşılık cerrahisi ve pediatrik oftalmoloji
 • Glokom olgularında endosiklofotokoagülasyon

Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Oftalmik plastik ve rekonstruktif cerrahi brimi aktif üyesi
 • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği

Tez Danışmanlığı

 • Op.Dr. Emre İstiklal Durgunlu, Retina ven dal tıkanıklığı geçiren hastalardakipupilla fonksiyonlarındaki değişiklikleri
 • Op.Dr. Hüseyin Çelik, İntravitreal anti-vegf ve deksametazon enjeksiyonlarının ön segment parametreleri üzerine etkileri

Bilimsel Etkinlikler Özeti

 • Uluslararası hakemli dergilerde makale sayısı: 33
 • Ulusal hakemli dergilerde makale sayısı: 12
 • Bilimsel kongrelerde video olgu sunusu: 4
 • Bilimsel kongrelerde fotoğraf sunusu: 3
 • Bilimsel kongrelerde poster ve sözel sunum sayısı: 74
 • Kitap çeviri ve bölüm yazarlığı: 2

×