Ehliyet için göz muayenesi

ehliyet için göz muayenesi

Ehliyet almak için gerekli sağlık raporuna göre göz muayenesi olmak gerekmektedir. Ehliyet için göz muayenesi ile görme dereceleri saptanarak yeterli görme seviyesine sahip kişilere ehliyet almak için rapor düzenlenmektedir.

Kliniğimizde sürücü belgesi almak isteyenler için göz muayenesi yapılmaktadır.

GÖZ MUAYENESİ ve GÖRME ŞARTLARI

1. Göz muayenesi açısından sürücü belgeleri aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır.
Birinci Grup : A1,A2,B,F,H,
İkinci Grup : C,D,E,G

SÜRÜCÜ BELGELERİNİN SINIFLARI:
Sürücü Belgeleri Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır:

– A1 Sınıfı sürücü belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için),
– A2 Sınıfı sürücü belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için),
– B Sınıfı sürücü belgesi ( Otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için),
– C Sınıfı sürücü belgesi ( Kamyon kullanacaklar için),
– D Sınıfı sürücü belgesi ( Çekici kullanacaklar için),
– E Sınıfı sürücü belgesi ( Otobüs kullanacaklar için),
– F Sınıfı sürücü belgesi ( Lastik Tekerlekli Traktörü kullanacaklar için),
– G Sınıfı sürücü belgesi ( İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için),
– H Sınıfı sürücü belgesi ( Hasta ve sakatların kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı

Olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobilleri kullanacaklar için),

– K Sınıfı sürücü aday belgesi: ( Sürücü adaylarının alacağı Sürücü Belgesi sınıfına uyan araçları sürmeyi öğrenmeleri için)

– Uluslararası Sürücü Belgesi: Aldığı ülkenin sürücü belgesine dayanılarak bu Yönetmeliğin “86” ncı maddesindeki esas ve usullere göre sınıfına uyan araçların sürülmesi için Uluslar arası kuruluşlarca verilen sürücü belgesidir.”

2. Görme Derecesi

a) 1’inci grup sürücülerde düzeltilmesi veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10’dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 12/20 olmalıdır.

b) 2’inci grup sürücülerde düzeltilmesi veya düzeltilmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10’dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 16/20 olmalıdır.

3. Görme Düzeltilmesi
a) Gözlükte düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak zorundadır.

b) Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken kontakt lenslerini takmak zorundadır.

4. Görme Alanı
a) Santral skotom olmamalıdır.

b) Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır.

5. Derinlik duyusu: İki gözü olanlarda derinlik duyusu olmalıdır. Monoküler olanlarda en az üzerinden bir yıl geçmiş olmalıdır.

6. Gece körlüğü olanlar gün doğumundan bir saat önce, gün batımından bir saat sonra araç kullanabilirler.

7. Renk körlüğü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilir.

8. Bir gözü olmayanlara monokuler sürücü sürücü belgesi verilmektedir.

9. Pitozis – Hemiptozis
a) Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde tam ptozisi olanlara sürücü belgesi verilmez.

b) Ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemiptozisi olanlarda; üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor,fakat pupilla alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri 2’inci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir.

10. Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez.

11. Hafif şaşılık ve nistagmusu olanların görme dereceleri 2’inci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir.

12. Afaki
a) Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilemez.

b) Tek veya iki taraflı afak olanlara ameliyattan 6 ay sonra 2’inci maddenin a fıkrasındaki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir.

13. İlerleyici  Hastalıklar
Görmeyi zamanla azaltabilecek (Katarak, makula dejenerasyonunu gibi) hastalıklarda görme durumu 2’inci maddeye uysa dahi, bu sürücülerin muayeneleri, yılda bir defa tekrarlanmalıdır.

Paylaş:

0 yorum “Ehliyet için göz muayenesiAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×