İris Tümörleri ve Siliyer Cisim Tümörleri

İris tümörlerinin önemli bir bölümünü iris kistleri ve benler (nevüs) oluşturur. İris melanomları ise kötü huylu tümörlerin(malignant iris tumors) önemli bir kısmıdır. İris tümörleri diğer ön segment lezyonları gibi, fotoğraflanarak ve ultrasound ile ölçümleri yapılarak takip edilir. Tedavilerinde cerrahi olarak çıkartılması önerilir. Radyoterapi veya gözün alınması diğer tedavi seçenekleridir.


İris Tümörleri


 • İris nevüsleri
 • İris kistleri
 • İris melanomu
 • Metastatik tümörler
 •  Diğer
  • Jüvenil ksantagranülom
  • Leiyomyom
  • Melanositom

İris nevüslerinin özellikleri nelerdir?

 • Histolojisi iğsi hücrelerden oluşan, yüzeyel iris stromasındaki melanosit proliferasyonunu gösterir
 • Çapı 3 mm den azdır
 • Kalınlığı 1 mm den azdır
 • Göz bebeğinde deformasyona neden olabilir. (Ektropion uvea, pupilde distorsiyon)
İris tümörleri,siliyer cisim tümörleri, iris melanomu, iriste ben, gözde ben, göz hastalıkları uzmanı, Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay
İris yüzeyinde nevüsler, kahverenkli noktasal lezyonlar.

İristeki benlerinin kötü huylu dönüşüm gösterme belirtileri nedir? 

 • Lezyon damarlarında artış
 • Hızlı büyüme
 • Yayılma ve saçılım göstermesi
İris tümörleri,siliyer cisim tümörleri, iris melanomu, iriste ben, gözde ben, göz hastalıkları uzmanı, Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay
İris dokusunda saat 3 ile 6 hizaları arasında kalınlık artışına neden olmayan, hiperpigmente (koyu renkli) alan. İris nevüsü (iriste ben) ön tanısı ile takip edilmektedir.

İris Melanomu


İris melanomu özellikleri nelerdir?

 • Düşük düzeyli maligniteye sahip iğsi hücrelerdir
 • Mevcut iris lezyonunun büyümesi ile ortaya çıkabilir
 • 50 veya 60’lı yaşlarda ortaya  çıkar, prognozu iyidir, 10 yıl içinde metastaz riski %5’tir.
 • En az 3 mm çapında ve 1 mm veya daha kalındır.
 • Pupilla distorsiyonu, ektropion uvea ve lokalize katarakt
 • Ender biçimleri; Difüz büyüyen tip ve Topoyoka melanomu
 • Tedavi; izlem, iridektomi, radyoterapi, enükleasyon.

İris melanomu predispozan faktörler nelerdir?

 • Açık deri
 • Açık iris rengi
 • Çok sayıda kutanöz nevüs
 • Konjenital oküler melanositozis
 • Okülodermal melanositozis (Ota nevüs)
 • Uveal melanositoma
 • Displastik kutanöz nevüsler
 • Ailevi kutanöz melanoma
 • NF1

Metastatik iris lezyonlarının özellikleri?

 • Ön üveit veya hifema gibi lezyonlarla birliktelik gösterebilen hızlı büyüyen bir kitle ile karakterizedir.

İris kistleri

 • Primer
  • Epitelyal
  • Stromal => Kist içine etanol enjeksiyonu ve eksizyon
 • Sekonder
  • İmplantasyon kistleri
   • inci kistler
   • seröz kistler
 • Miotiklerin uzun süre kullanımı
 • Parazitik kistler

Retinoblastom tanısı ve tedavisi için tıklayınız

Koroidal tümörler

Paylaş:

0 yorum “İris Tümörleri ve Siliyer Cisim TümörleriAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×