Gözde Delik – Makula Deliği – Makula Hol

Makular hole nedir? Makula gözün retina tabakasındaki merkezi görmeyi sağlayan bölgedir.  Bu bölgedeki dokunun delik şeklinde açılmasına Makular Hole adı verilir. Makula deliği genellikle ileri yaşta görülen bir hastalıktır. Bu hastalık bir gözde başlayaıp bir süre sonra diğer gözü de etkileyebilir. Makular hole tanısı ve tedavisi uzman bir göz hekimi tarafından yapılmalıdır. Gözde delik, retinada delik, makula hol bu yazının devamında Doç.Dr.Halil Hüseyin ÇAĞATAY tarafından hazırlanan tıbbi bilgileri bulacaksınız.

Gözde delik, retinada delik, makula hol

-Foveal retinada ILM’den dış fotoreseptör tabakaya kadar kapsayan defekttir.

-Prevelans 3/1000

-Yaş ile sıklığı artar

-Diğer gözün tutulma oranı %10

2. Makular hole evrelendirme?

Evre 1a; Foveal çukurlukta düzleşme ve sarı nokta

Evre 1b: Okült makular delik; metomorfopsi ve görme keskinliğinde hafif azalma ile birlikte sarı halka.

Evre 2: Çapı 400 mikrondan küçük tam kat makular delik

Evre 3: Tam büyüklükte maküler delik, çapı 400 mikrondan büyüktür

Evre 4: Tamamlanmış PVD ile birlikte tam kat delik

Gözde delik, retinada delik, makula hol

3. Makular hole evre 1a’daki sarı noktanın nedeni nedir?

•VMT’nin neden olduğu kistik değişiklik

•Evre 1 makular hole %50 oranında kendiliğinden geriler.

4. Evre 1b patofizyolojisi?

Yapısal desteğin kaybı ile birlikte, fotoreseptör tabakada sentrifugal bir yer değiştirmesi.

5. Evre 2 patofizyolojisi?

Persistent vitreofoveolar adhezyonla birlikte şizis kavitesinin çatısında dehisans gelişir

6. Evre 1 deliklerin kliniği?

%50’si spontan iyileşir, bu nedenle konservatif takip edilirler.

Tam kat deliklerin %10 u spontan düzelir.

7. Hangi makular hole evresi gerilemez?

•Evre 2 olgular 100-300 mikron kalınlıkta tam kat nöral retinal defekt içerirler ve evre 3’e ilerler.

•Görme 0.4-0.05 arasındadır.

8.  350-600 mikronluk nöral retina defekti hangi evre makula hole?

Evre 3’tür. Viteroretinal ayrılma halen meydana gelmemiştir.

9. Makular hole defekt tabanında sarı nokta görülen evre hangisidir?

Evre 4’tür. Vitreus posterior ayrılması gerçekleşmiştir.

10. Lamellar hole görme keskinliği nasıldır?

0.6-1.0 arasıdır. Dış fotoreseptörler intakttır.

11. Watzke Allen işareti nedir?

Makulaya düşürülen ince bir slit ışıkta absolute skotom görülmesi.

12. Makular hole cerrahisinde hava sıvı değişiminde gaz oranları nedir?

•%20-30 sülfürheptaflorid (SF6)

•%10-18 perfloropropan (C3F8)

13. Makular hole medikal tedavisi nedir?

Okriplazmin Evre 2 hole’de %41 başarılı bulunması (Sham %17)

14. Cerrahinin fonksiyonel başarısı nedir?

Snellende 2 sıra artış, %40.

15. Makular hole cerrahide başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?

•Başlangıç görme düzeyi

•ISOS bandının bozulması

16. Okriplazmin (mikroplazmin enzimi) endikasyonları nelerdir? (Makular hole tedavisinde)

•VMT < 1500 mikron çapından küçükse

•ERM yok ise (eşlik ediyorsa yapılmaz)

•Hole çapı 400 mikrondan küçük olacak.

•Başarısız olursa 1 ay sonra PPV+ILM  soyulması.


Diyabete Bağlı Görme Azlığı


Retinada çekinti oluşması =>> Vitreomakular Traksiyon

 Tansiyonun Göze Vurması 


Genetik retina hastalıkları => Herediter Vitreoretinopatiler


Toxoplazma Üveiti ve Toxoplazma Retiniti (paraziter retina hastalığı)

Paylaş:

0 yorum “Gözde Delik – Makula Deliği – Makula HolAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×