Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü tedavisi

Travma, ileri yaş veya çeşitli tıbbi nedenlere bağlı olarak, tek taraflı göz kapağı düşüklüğü (pitozis) ortaya çıkabilir. Bu durum, her iki gözü veya tek gözü etkileyebilmektedir.  Doğuştan ptozis olarak bilinen doğumda mevcut olabilir ya da daha sonra edinilmiş pitoz ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Durumun ciddiyetine bağlı olarak, üst göz kapakları, görmeyi engelleyebilir veya büyük ölçüde azaltarak zorluğa neden olabilmektedir. Pitozis basit bir sorun değildir ve çoğu durumda tek taraflı göz kapağı düşüklüğü tedavisi ancak ameliyat ile sağlanmaktadır.

Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü

Pitozis cerrahisinde optimal yükseklik ve simetri elde etmek zor olabilir, bu nedenle dikkatli bir değerlendirme ve tedavi süreci gerekir. Tek taraflı pitozisin etiyolojisi esas olarak iki araflı olan hastalara benzerdir. Bununla birlikte, cerrahi müdahale her ikisinden ziyade bir kapak üzerinde odaklanmıştır. Sonuç olarak, iki kapak arasında doğal olarak artan postoperatif asimetri riski vardır. Uygun bir preoperatif değerlendirme bu sonuçları potansiyel olarak azaltabilir.

Ptozisli hastalar, doğumsal veya sonradan olabilen üst göz kapağının anormal derecede düşük bir pozisyonu ile bulunur. İleri yaşta olan hastalarda, genellikle yorgun bir görünümden şikayet ederler. Daha ileri derecede düşüklük olan kişiler ise görme alanlarındaki daralma ve görme kaybı ile başvururlar. Bunu telafi etmek için hastalar çene pozisyonunu kaldırma veya kaş kaldırarak bakma şeklinde bir alışkanlık geliştirebilirler.

tek taraflı göz kapağı düşüklüğü tedavisi

Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü tedavisi

Tek taraflı pitoza yönelik cerrahi yaklaşım, şiddetine ve nedene bağlıdır. Detaylı bir muayene sonrasında bazı hastalarda tetkik veya tahlil yapmamız gerekebilmektedir. Muayene sırasında yaptığımız kas gücü ölçümleri ile cerrahi yöntemi belirleyebiliyoruz.


1.Kötü levator fonksiyonuna sahip şiddetli pitozisi olan hastaların kaşa askılama (frontal askılama) prosedürü ile tedavi edilmesi gerekir.

2. Anterior (transkutanöz) yaklaşımla Levator rezeksiyonu, iyi levator fonksiyonuna sahip (en az 5 mm levator fonksiyonu) olgularda tercih ediyoruz.

3. Oldukça iyi veya mükemmel levator fonksiyonu olan hastalar, posterior yaklaşım veya anterior aponevroz tamiri ile tedavi edilebilir.


Özellikle tek taraflı vakalarda göz tembelliği gibi bir endişe söz konusu ise doğumsal pitozis genellikle erken dönemde ele alınmalıdır. Levator fonksiyonuna bağlı olarak, farklı prosedürler pitozu etkin bir şekilde düzeltebilir. Zayıf levator fonksiyonu (<4 mm) bir frontalis-sling prosedürü gerektirir, 12 ise levator rezistansı ile (> 4 mm) düzeltilebilir.


Aponörotik pitoz için, pitozun şiddetine bağlı olarak çeşitli tedavi seçenekler mevcuttur. Örneğin, kapağına arkasından yaklaşım (örn. Fasanella-Servat prosedürü veya Müller-konjonktival rezeksiyon) ile hafif vakaları düzeltebilir. Alternatif olarak, levator kas kompleksinin yeniden yerleştirilmesi veya ilerletilmesi ile bir göz kapağındanki cilt yoluyla gerçekleştirebilmekteyiz.


Migrene bağlı göz kapağı düşüklüğü, genellikle geçici olur ve oftalmoplejik migren adı verilir.


Göz kapağı düşüklüğü  Oküloplastik Cerrahi adı verilen bilim dalı ilgilenir. Oküloplastik cerrahide Ptozis- Göz Kapağı düşüklüğüne ilişkin sorunlara kalıcı çözümler bulunur.

Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay Türk Oftalmoloji Derneği, Oküloplasti Brimi Aktif Üyesidir. 

Paylaş:

0 yorum “Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü tedavisiAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×