Vogt Kayanagi Harada Hastalığı

Vogt Kayanagi Harada Hastalığı; genellikle nedeniy bilinmeyen ve görme azlığı, saçlı deride ağrı, saçlarda dökülme, saçlarda beyazlama gibi sonuçlara yol açan bir hastalıktır. Her iki gözde retina tabakasında su toplanması ve eksüdatif retina dekolmanına yol açan, meningismus (beyin zarı) ile ilişkili pigmentli (renkli) dokuları etkileyen otoimmün ve granülomatöz bir üveit nedenidir.

Vokt Kayanagi Harada hastalığında erken dönem belirtileri nelerdir? 

Prodromal faz;

 • Tipik olarak grip benzeri tablo ile başlar,
 • Baş ağrısı en erken belirtidir
 • 1-2 gün içinde bulanık görme, kızarıklık fotofobi, ağrı gibi oküler semptomlar eklenir
 • Saçlı deride hassasiyet olabilir

Uveitik faz

 • Gözün ön ve arka segmentinde hücreler,
 • Bilateral eksüdatif dekolman
 • Retina dekolmanı makuladan radyal şekilde yonca yaprağı görünümü vardır
 • Ciddi olgularda büllöz dekolman ve optik disk hiperemisi görülebilir
 • Kronik ve rekürran faz;
 • Sistemik steroid tedavisi ile birlikte subretinal sıvı kadameli olarak çekilir
 • Fundusta depigmentasyon gün batımı (sunset glow) görünümüne neden olur
 • Limbal depigmentasyon; Shigiura işareti adı verilir

VKD demografik özellikleri?

 • Pigmentli ırklarda sıktır
 • Kadınlarda daha sıktır
 • 20-50 yaşları arasında daha çok görülür.

Uvel tutulum histopatolojisi?

 • Granülomatoz enflamasyona (iltihabi reaksiyon)  neden olur
 • Uveal dokular lenfosit, makrofaj ve epiteloid hücreler tarafından infiltre edilir ve kalınlaşır
 • RPE ve Bruch membranı arasında Dallen Fuchs nodülleri oluşabilir

Yardımcı testler?

 • FA de erken fazda hiperfloresan noktalar belirir, bu noktalar genişler, subretinal alanda biriken sıvıya işaret eder.
 • USG de koroidal kalınlaşma görülebilir (posterior sklerit olmaksızın)
 • Serebrosipinal sıvıda pleositozis %80 görülür

VKH sempatik oftalmi ayırıcı tanısı?

 • Tek farkı Sempatik oftalmide oküler travma veya cerrahi öyküsü vardır

VKH sistemik bulgular?

 • İşitme; tinnitus, işitme kaybı, baş dönmesi
 • Nörolojik; başağrısı, bulantı, kusma
 • Cilt bulguları; ortaya çıkıştan 2-3 ay sonra vitiligo (ciltte beyaz alanlar) ve poliosis (saçlarda dökülme) orataya çıkar.

Tedavi

 • Steroidler (kortizon)
 • İmmünsupresifler (bağışıklık sistemi düzenleyiciler veya baskılayıcılar)
 • Göz içine veya çevresine iğne yapılabilir.

Vogt Kayanagi Harada Hastalığı tanı ve tedavisi uzman bir göz hekimi tarafından yapılmalıdır. Üveit nedenleri arasında görülen bu hastalık ancak göz anjiyosu veya tomografi inceleme sonuçları ile teşhis edilir. Tedavisi uzun sürebilmektedir.

Paylaş:

0 yorum “Vogt Kayanagi Harada HastalığıAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×