Herediter Vitreoretinopatiler

Herediter vitreoretinopatilerden traksiyon ve retinoskizis yapanlar ve sistemik tutulumları?

 • Stickler sendromu  => Kıkırdak prematüre dejenerasyonu
 • Norrie hastalığı  => Sensörinöral işitme kaybı + mental retardasyon
 • X’e bağlı juvenil retinoskizis
 • Familyal eksüdatif vitreoretinopati
 • Otozomoal dominant vitreoretinokoroidapati

Herediter artro-oftalmopati?

 • Stickler sendromu;  prokallojen II  mutasyonu ile ortaya çıktığı düşünülen otozomal dominat bir hastalık
 • Yüksek miyopi kuraldır, (-8 ile -18D)RD ve geniş boşluklar ve sinerezis içeren optik olarak boş vitreus görülür
 • Prematür kıkırdak dejenerasyonu görülür
 • Fundus muayenesinde damarlar çevresinde hiperpigmenatasyon görülür
 • Retinal yırtıklar ile olguların %50’sinde komplike retina dekolmanları görülür.
 • Presenil katarakt, glokom/Okuler HT diğer oküler manifestasyonlarıdır.
 • Yıllık ve 6 aylık periyotlarla retinal yırtıklar açısından takip önerilir.

X’e bağlı juvenil retinoskizis klinik özellikleri nelerdir?

 • Erkekleri etkiler.
 • Tekerlek manzarası şeklinde foveal değişiklilkler görme azlığına neden olur
 • Retinoskizin proteinini kodlayan gende mutasyon ile, retinal tabakaların dizilimi bozulur
 • Bilateralite %40’dır
 • Tipik olarak inferotemporal kadran daha çok tutulur
 • Sinir lifi tabakasında iç retinada ayrışma meydana gelir
 • Mizuo fenomeni (Oguchi hastalığı-durağan gece körlüğünde görülen bir fenomen) görülebilir.
 • FFA’da sızıntı görülmez. (Goldmann Favre hastalığı gibi)
 • ERG bozukluğu pararetinal bir patolojie işaret eder.
 • Hole için profilaktik tedavi önerilmez.
 • Dekolman olursa, kombine Vitrektomi + Perflorokarbon ile retinanın yatışması+ Pan FK ile skizis alanlarının koagülasyonu ve Skleral serklaj ile periferin stabilitesinin sağlanmaya çalışılır.

Otozomal dominant vitreoretinokoroidopati klasik bulguları nelerdir?

 • Bilateral 360º, Ekvator ile ora serrata arası hipo/hiper pigmente alanlar keskin sınırlı olarak belirir.
 • Bu alan içinde; daralmış retinal arterioller, vasküler yetmezlik, retinal neovaskülarizasyon, punktat beyaz retianl opasiteler bulunur, ileri dönemde geç retinokoroidal atrofi oluşur.
 • Yavaş ilerleyici bir durumdur, retina dekolmanına neden olmaz.
 • KMÖ, VH, ERM, ile komplike olup görmeyi azaltabilir

Juvenil ve infantlarda RD’nın en sık nedeni nedir?

 • Familyal eksüdatif vitreoretinopatinin neden olduğu dekolmanların birçoğu ilk dekadda görülür.
 • Retinal damarlar temporal periferde ani kesintiye uğrar.
 • PVR ve fibrovasküler skar
 • Coats hastalığına benzer şekilde yaygın eksüdasyon görülebilir.
 • Ektopik makula görülebilir.

Sensörinöral sağırlık ve mental retardasyon ile birlikte olan vitreoretinopati?

 • Norrie Hastalığı; ND gen mutasyonu sonucu meydana gelir. retinal vasküler gelişim düzenleyici ligand olarak görevi Norrin proteinini kodlayan bir gendir.
 • Gri-sarı renkli konjenital displastik retinaya ‘pseudoglioma’ adı verilir.
 • Doğumda lens normal ise fundus görülebilir.
 • Parsiyel veya tam retina dekolmanı ilk aylarda meydana gelir.
 • Sonra katarakt, sineşi, glokom, band keratopati, hipotoni ve ftizis bulbi ile komplike olabilir..
 • Persistan fetal damarlanma olan X’e bağlı kalıtım ile ayrılır.

Albinizm tipleri farkları nelerdir?

 • Okülokütanöz albinizm;  bir melanozomdaki primer melanin depozitinin azalması
 • Oküler albinizm; melanozomların toplam sayısında azalma

Okülokütanöz albinizme eşlik eden sendromlar nelerdir?

 • Chediak Higashi
 • Hermansky Pudlak

Herediter distrofilerde makula ödemi tedavisi nasıldır?

 • Topikal %2 dorzolamide
 • Oral 250 mg asetazolamide

Best 1 gen mutasyonu hangi hastalıklara neden olur?

 • Bu mutasyon bestrofinopatilere neden olur.
 • Best hastalığı
 • Erişkin vitelliform makular distrofi
 • Retinitis pigmentosa
 • Otozomal dominant vitreoretinokoroidopati

 

Paylaş:

0 yorum “Herediter VitreoretinopatilerAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×