Orbita Nörojenik Tümörleri

Orbita nörojenik tümörleri  içinde en sık görülenler; orbita menenjiomu, gliom ve periferik sinir kılıf tümörleridir. Bu tümörlerin tedavisinde radyo terapi veya cerrahi olarak tümörlerin alınması uygulanabilir. Ancak görmesi iyi olan hastalarda menejiom gözlemlenebilmektedir.  Gliom ve menenjiomlarda ilk seçenek tedavi yöntemi olarak radyoterapi son yıllarda popülerlik kazanmaktadır. Özellikle cerrahi sonrasında uygulanarak nükslerin azaltılması sağlanmaktadır.

Nörofibrom ve schwannom gibi periferik sinir kılıfı tümörlerinde ilk seçenek tedavi yöntemi nedir?

 • Cerrahi olarak tümörün çıkartılması

Orbita nörojenik tümörlerinde sık görülen belirtiler nelerdir?

 • Gözde büyüme (Proptozis)
 • Gözde bir veya birden fazla yöne bakamama
 • Göz sinir damarlarında ağızlaşma
 • Göz sinirinde zayıflama (optik atrofi)
 • Göz sinir başında ödem (optik disk ödemi)

Çocukluk çağda görülen nörojenik orbita tümörleri nelerdir?

 • Optik sinir gliomu ve pleksiform nörofibrom
 • Menenjiom, schwannom ve izole nörofibrom ise erişkinlerde daha sık görülür.

Diğer nadir görülen optik siniri etkileyen patolojiler?

 • Medulloepitelyoma
 • Gangliyogliom
 • Hemanjiyoperistom
 • Hemanjiyoblastom
 • Lenfoma
 • Sarkoidoz
 • Optik sinir tümörlerinda radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilmesi için patoloji sonucu gerekebilmektedir.

Optik sinir gliomlarına eşlik eden sendrom?

 • Nörofibromatozis 1; 10 yaş altı (hatta genellikle 6 yaş altında) çocuklarda her iki gözde optik sinir gliomu varlığı NF 1 için tanı koydurucudur.
 • NF-1 ile ilişkili olgular daha durağan seyrederken, tek başına görülenler genellikle ilerleyicidir.

Optik sinir gliomunda tedavi?

 • İzlem; tümör orbitada sınırlıysa, aşırı bir proptozise ve görmeyi tehdit edip optik atrofiye neden olmuyorsa izlem yeterli olabilir.
 • Eksternal radyoterapi
 • Kemoterapi

Optik sinir kılıf menenjiomlarının histopatolojik ve klinik özellikleri nelerdir?

 • Histopatolojik olarak iyi huyludurlar.
 • Klinik olarak agresif seyirlidirler genellikle. Yavaş progresyon gösteren tümörler izlenebilir.
 • İlerleyici tümörlerde ise tedavi yöntemi olarak eksternal radyoterapi (50 Gy) uygulanabilir. Görmeyi koruyabileceği gösterilmiştir.

Sfenoid kanat menejiomlarının ayrıcı tanısı nasıldır?

 • Hiperosteozis sık görülen bir bulgudur ve bu nedenle fibröz displazi, osteom ve metastazlar ile ayrıcı tanısı yapılmalıdır.
 • Tedavisinde; çevre dokuların önemi nedeniyle, küçültücü cerrahi sonrasında eksternal radyoterapi yapılır.

Ektopik menenjiom nedir?

 • Araknoid dokunun ektopik kalıntılarından genellikle orbita üst lateralinden gelişir.

Menenjiomlarda medikal tedavi?

 • Östrojen ve progesteron reseptörleri taşıdıkarı için; antiprogesteron ajanlar ile tümör büyümesi yavaşlatılabilir. (mifepristone -RU486 ve onapristone)

Schwannomların klinik özellikleri?

 • Genellikle izole olarak ortaya çıkarlar, nadiren NF-1 ile birlikte.
 • İntrkonal ve üst orbitada yerleşim gösteren iyi sınırlı tümörlerdir.
 • Orbitatomi ile total eksize edilirler.

Nörofibromların genel özellikleri?

 • İzole, pleksiform ve difüz tipte ortaya çıkarlar.
 • Pleksiform ve difüz tip orbita ve kapakta yaygın infiltrasyon oluşturur ve NF-1 ile birlikte görülebilirler. Total eksizyonları mümkün değildir.

Optik sinir tümörlerinde tanı?

 • Şüphe varsa biyopsi, görüntüleme ile kesin tanı konulabiliyorsa gerek yok biyopsiye.

Menejiomlarda ve diğer periferik sinir kılıf tümörlerinde tedavi?

 • Eksternal radyoterapi veya sfenoid kanat ve ektopik menenjiomlarda cerrahi rezeksiyon ile kitle küçültülerek eksternal radyoterapi yapılabilir.
 • İyi sınırlı periferik sinir kılıf tümörlerinde total eksizyon uygulanmalıdır.
 • İnfiltratif tümörlerde subtotal eksizyon önerilir.

Retinoblastom tanısı ve tedavisi için tıklayınız

Koroidal tümörler

İris dokusundan köken alan tümörler nelerdir?

Paylaş:

0 yorum “Orbita Nörojenik TümörleriAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×