Retinal Arteriyel Makroanevrizma

Retinal arteriyel makroanevrizma, çapı 100-250 mikron arasında olan baloncuk şeklinde olan atar damar (sakküler veya fuziform arteryel) genişlemelerdir. Bu durumu kılcal damar (kapiller mikroanevriazmalar) genişlemelerinden ayırt etmek gerekir, kapiller mikroanevrizmalar 100 mikrondan küçüktür.

Retinal arteriyel makroanevrizma, retina damarlarının göze girdiği ve dallanmalar gösterdiği ilk 3 ayrımda bulunur.

Bu yazı Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay tarafından bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bu makale bir göz muayenesi yerine geçmez, lütfen şikayetleriniz için muayene olmayı ihmal etmeyiniz.

 Retinal arteriyel makroanevrizma tanısı, teşhisi ve belirtirleri. Retina hastalıkları tanı ve tedavisi, Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay


Retinal Arteriyel Makroanevrizma


 Tipik olarak iyi huyludur ve iyi bir kliniği vardır; oluştuktan sonra bir miktar büyüyüp sonra pıhtılaşırlar.

Retinal arteriyel makroanevrizma tipleri; 

 • Hemorajik : 1 disk çapından daha büyüktür ve az görmeye neden olur.
 • Eksüdatif : Eksüdasyon baskın patolojidir, > 1 disk çapı.
 • Sakin : Görme azlığı yapmaz.

Retinal arteriyel makroanevrizma demografi?

 • ̴Genellikle ileri yaştaki kadınlarda görülür
 • Tek taraflı olarak etkiler ve genelde sistemik hipertansiyon ve aterosklerotik hastalığa eşlik eder.

Retinal Arteriyel Makroanevrizma Belirtileri


Retinal arteriyel makroanevrizma göz bulguları nelerdir?

 • Gözde retina tabaksında kanama (Subretinal, intraretinal-preretinal hemoraji)
 • Geçmeyen göz içi kanama
 • Göz içi kanama sonrasında tespit edilen Z şeklinde katlanma yapan atardamar
 • Retina tabaksında genişleyen damardan sızıntı oluşumu

Anevrizma tipleri nelerdir?

 • Arteryel (atardamar) makroanevrizma
 • Kapiller (kılcal damar)  makroanevrizma
 • Venöz (toplar damar) makroanevrizma
 • Kollateralle (yeni oluşan ek besleyici) ilişkili makroanevrizma

Retinal makroanevrizma-Coats hastalığı ayrımı?

 • Coats genç yaşta görülür, erkek cinsiyeti etkiler, hem toplardamarı hem kılcal sistemi etkiler.

Kapiller hemanjiom-Retinal arteryel makroanevrizma farkı?

 • Kapiller hemanjiom, retinal ödem-eksüdasyona neden olurlar ancak perifere yerleşirler, tortuositesi olan getirici ve götürücü damarlara sahiptirler
 • Kapiller hemanjiom genellikle von hippel lindau sendromu ile ilişkilidir.

Von hippel lindau sendromu komponentleri nelerdir?

 • Serebellar hemanjioblastom
 • Renal hücreli karsinom
 • Feokromasitoma
 • Anjiom

RAM-malign melanom ayrımı nasıl yapılır?

 • FFA / B scan USG

IRVAN (İdiyopatik retinal vaskülit, anevrizma, nöroretinit) sendromu?

 • Genç hastaları etkiler.
 • Multiple anevrizmalar bilateral ve majör retinal arterlerdedir
 • Nöroretinopati
 • Vitreus ve ön kamara reaksiyonu
 • Anjiografide arterit görünümü vardır.

Retinal Arteriyel Makroanevrizma Tedavisi


 • Hemorajik makroanevrizmalar spontan tromboze (pıhtılaşır) olurlar
 • Lazer tedavisi eksudatif tip için rezerve edilmelidir.
 • Eksüdasyonu olan olgularda anti VEGF tedavisi
 • Premakuler hemorajilerde erken görme rehabilitasyonu için Yag hyaloidotomi yapılabilir
 • PPV + tPa; eğer gerilemeyen subretinal hemoraji varsa düşünülebilir
 • Pnömotik yer değiştirme için intravitreal perfloropropan enjeksiyonu ve hastaya prone pozisyon verilmesi

Sorularınız için İLETİŞİM bölümünden mesaj yollayabilirsiniz.

Paylaş:

0 yorum “Retinal Arteriyel MakroanevrizmaAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×