Göz tembelliği ilerler mi?

Göz tembelliği ilerler mi?

Göz tembelliği ilerler mi sorusunu cevaplayabilmek için hastalığın nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını ve  bu durumun nereye kadar ilerlediğini bilmek gereklidir. Göz tembelliği doktorlar arasında Ambliyopi olarak adlandırılır. Bu  tablo gözlerde görmeyi engelleyecek bir gelişim bozukluğu olmadığı halde, görme azlığının saptanması şeklinde tarif edilebilir. En sık rastlanan ambliyopi sebepleri arasında geç teşhi edilmiş göz bozuklukları gelir. Diğer sebepler;  strabismus (şaşılık), oküler ortam opasiteleri(katarakt), pitozis (kapak düşüklüğü) sayılabilir.

Göz tembelliği ilerler mi


Ambliyopi gelişimi için kritik dönem görsel matürasyonun(olgunlaşma) devam ettiği yaşamın ilk yıllarıdır. Bu yüzden ambliyopi tanı ve tedavisi için erken çocukluk döneminde rutin göz muayenelerinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde böyle bir tarama yönteminin rutinde yaygın olarak uygulanmıyor olması, olası ambliyojenik bozukluklara sahip çocukların tanınması ve tedavilerinin zamanında yapılmasını engellemektedir Bu nedenle geç saptanan olgularda görme kaybı kalıcı hale gelmekte ve çocuklarda psikososyal bozukluklar, motor beceri gelişiminde gerilik ve okul başarısının etkilenmesi gibi birçok probleme yol açmaktadır.


Göz tembelliği ilerler mi?

Görme yollarının gelişimi süresince gelen görsel uyarılara bağlı olarak retinokortikal bağlantılar (göz beyin arasındaki sinir bağlantıları) etkilenmektedir. Çocuklarda doğumdan sonraki ilk 5-6 yıl;  kritik dönem olarak adlandırılmakta ve çocukların ambliyopi gelişimine en duyarlı olduğu zaman dilimini içermektedir.Bu gelişim süresi boyunca görme yollarını etkileyen herhangi bir durum olduğunda göz tembelliği oluşur.Göz tembelliği ilerler mi sorusunun cevabı da aslında burda gizlidir. Bu kritik sinir ve göz gelişiminin olduğu dönemde göz tembelliği tanı konulmamışsa giderek derinleşir.  İnsanda bu dönemin hayatın ilk 6. haftasında başladığı düşünülmektedir. Bununla birlikte her bir ayrı görme fonksiyonu için farklı dönemlerin olduğu belirtilmektedir.  2-3 yaş dolaylarında çocukların ambliyopiye eğilimi en fazladır ve bu yatkınlık 6-7 yaşına kadar görsel gelişimin tamamlanması, retinokortikal ve görsel merkezlerin anormal görsel uyaranlara dirençli hale gelmesiyle giderek azalır.Kritik dönemin ne zaman sona erdiği de kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Bunun 6-12 yaş arasında olabileceği ileri sürülmiştür. Bu nedenle kritik dönem olarak adlandırılan bu dönemde çocukların ambliyopiye sebep olabilen patolojiler açısından değerlendirilmesi erken teşhis ve tedavi açısından son derece önemlidir. Kritik dönemin başlamasından önce maruz kalınan ambliyojenik faktörler ambliyopi gelişimine neden olmadığı için ambliyojenik problemlerin çözümü için iyi bir zaman dilimi olarak görülmektedir.  Bu dönemden sonra tek taraflı kataraktı olan çocuklarda kolaylıkla yoksunluk ambliyopisi gelişeceği için erken tedavileri çok önemlidir. Bu olgularda erken ameliyat, kontakt lens ile yapılan iyi bir optik düzeltme, titizlikle yapılan takiplerle iyi bir görme keskinliği sağlanabilmektedir.Göz ve beyin gelişiminin olduğu kritik dönemden sonra göz tembelliği oluşmuş ise bundan sonraki süreçte ilerlemez ve genellikle tedaviye cevabı zor olur.


Ambliyopi tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörler olgunun yaşı ve tedavi başlangıcındaki görme keskinliğidir. Olgu ne kadar küçük ise daha kısa sürede daha iyi sonuca ulaşmaktadır. Teşhis konduğundaki görme keskinliği ne kadar düşükse sonuç daha başarısız olmaktadır ve daha uzun süreli tedavi gerekmektedir.


SONUÇ: Özetle göz tembelliği ilerler mi sorusu kritik dönemin (göz-beyin sinir gelişimi)  bitip bitmediğine bağlıdır. Kritik dönemde tanı konulmamış ise gelişme tamamlana kadar göz tembelliği giderek derinleşir. Göz görme gelişimi 8-10 yaşlarında  tamamlandığında ise bu yaşlardan itibaren belli bir seviyede seyreder. Bu zamandan sonra ise tedavi şansı oldukça düşüktür. Bu da bize erken tanının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çocukların rutin göz muayeneleri düzenli bir şekilde göz doktorları tarafından yapılmalıdır.

doç. dr. halil hüseyin çağatay göz hastalıkları uzmanı


Göz tembelliği diğer adı isimli makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş:

0 yorum “Göz tembelliği ilerler mi?Add yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×