Guatr Belirtileri ve Göz

guatr belirtileri ve göz

Tiroid fonksiyon bozukluğuna bazı ciddi göz sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sorunların bir bölümü kozmetik olarak gözlerde büyüme, göz fırlaklığı veya göz pörtlekliği gibi sorunlar olmakla birlikte, ayrıca görme sorunları ve çift görme ve şaşılık gibi ciddi göz sorunları da bulunabilmektedir.

Her yıl 100 000 kişiden 3’ünü etkiler. Göz kapaklarında aşırı açılma, gözde öne çıkma, gözlerde kızarıklık gibi sorunlara yol açar …  Graves oftalmopati, tiroid göz hastalığı gibi isimleri vardır. Bu yazıda; guatr hastalığı belirtileri, guatr belirtileri, graves hastalığı nedir, graves hastalığı göz belirtileri nelerdir? Graves oftalmopatisi,  graves hastalığı göz bulguları, tiroid ve görme bozukluğu,  tiroid gözü etkiler mi ? Tiroid göz kuruluğu, göz fırlaması tedavisi, Guatr göz büyümesi tedavisi,  göz fırlaması tedavisi … Göz büyümesi ve göz kapaklarında aşırı açılma tedavisi hakkında bilgilere sahip olacaksınız.guatr hastalığı belirtileri, guatr belirtileri, graves hastalığı nedir, graves hastalığı göz belirtileri nelerdir? Graves oftalmopatisi,  graves hastalığı göz bulguları, tiroid ve görme bozukluğu,  tiroid gözü etkiler mi ? Tiroid göz kuruluğu, göz fırlaması tedavisi, Guatr göz büyümesi tedavisi,  göz fırlaması tedavisi

Guatr belirtileri nelerdir?

 • Gözlerde büyüme
 • Uyku ihtiyacının artması veya azalması
 • Kilo kaybı veya aşırı kilo alımı
 • Depresyon
 • Hormon bozuklukları, menstruasyon düzensizlikleri
 • Kas ağrıları
 • Saç dökülmesi ve ciltte kuruma veya pullanma
 • Kabızlık
 • Boyunda şişlik, horlama veya ses kısıklığı
 • Sıcağa tahammülsüzlük

Tiroid Göz Hastalığı

Tiroide bağlı olarak ortaya çıkan göz hastalığı nedir?

 • Tiroid fonksiyon bozukluğu göz ve çevresindeki dokuları ilgilendiren bir hastalık.
 • Tam olarak oluşum mekanizması bilinmemektedir.
 • Bu hastalıkta hem tiroid bezine hem de göz çevresindeki kas-yağ-bağ dokusuna karşı vücudun bir reaksiyon söz konusudur.

Birçok farklı guatr tipi var, tiroide ait hangi bozukluklarda bu hastalık ortaya çıkar?

 • Tiroid bezinin daha hızlı çalıştığı Basedow-Graves veya Graves hastalığı hastalarında daha sıklıkla rastlansa da, Hashimoto ve primer hipotrioidi veya tiroidlerde göze ait problemler rastlanabilir.

Guatr Belirtileri ve Göz

Tiroid fonksiyon bozukluklarının göz bulguları nelerdir?

 • Göz kapaklarında aşırı açılma, canlı-dikkatli bakış (en sık tespit ettiğimiz bulgu)
 • Göz kapaklarında ödem
 • Gözlerde kızarıklık
 • Şaşılık
 • Gözlerde büyüme ve dışarı doğru belirginleşme

Gözlerdeki büyüme ve öne doğru belirginleşme neden ortaya çıkar?

 • Hastalığın aktif hale geçtiği erken dönemde, göz çevresindeki dokularda iltihabi hücrelerde artış meydana gelir. Bu hücreler esas olarak vücudun savunma mekanizmasını oluşturan hücrelerdir. Göz çevresindeki bu hücrelerin artışı ile kas ve yağ dokusunu uyararak dokuların büyümesi ortaya çıkar.

Gözde fırlama veya gözlerin öne çıkması neden ortaya çıkar?

 • Gözün içinde bulunduğu kemik yuva sabit bir hacimdedir. Dokuların büyümesi ile kemik yuvadan dışarı doğru itilme meydana gelir.
 • Gözlerdeki büyümenin diğer önemli bir sebebi alt ve üst göz kapaklarının fazla açılmasıdır. Bu fazla açıklık da gözlerde büyüme varmış gibi görünmesine neden olur

Tiroid göz hastalığının ortaya çıkmasına neden olan risk faktörleri nelerdir? 

 • Sigara içimi.
 • Kadınlarda daha sık ortaya çıkmakta
 • Yaş dağılımı bimodal özellik gösterir, karakteristik olarak 40’lı ve 60’lı yaşlarda iki kez pik yapar

Tiroid göz hastalığını seyri nasıldır?

 • Bu hastalık öncelikle bir kez atak yapar ve bu dönemde göz kırmızı-ağrılıdır
 • Bu ilk atak sonrası bulguların gerilediği ve hastalığın durgun faza geçtiği bir dönem izler
 • İlk atak 1-2 yıl içinde tamamen biter. (Sigara içenlerde daha uzun sürer)
 • %5-10 hastada tekrar etme durumu olur.

Tiroid Göz Hastalığı Tedavisi

Tiroid göz hastalığında hangi tedavi yöntemleri izlenir?

 • Tedavi seçenekleri hastalığın şiddetine göre değişir
 • Hafif olgularda destekleyici göz yaşı damlaları yeterli olabilir
 • Görmeyi tehdit eden veya ağır tutulum olan hastalarda kortizon tedavisi ile hastalık kontrol altına alınmaya çalışılır
 • Kortizon tedavisi 4-6 hafta ağızdan veya damar yolunda verilebilir

Tiroid göz hastalığının tedavisinde yeni seçenekler var mı?

 • Kortizon ile kontrol altına alınmayan olgularda başka seçenekler gündeme gelmektedir.
 • Başlıca seçenekler immün sistemi kontrol altına almaya yönelik ilaçlardır
 • İmmün sistem düzenleyici ilaçlar  gibi yeni tedavi yöntemleri belirli merkezlerde tedaviye dirençli olgularda uygulanabilmektedir.

Göz Çıkıklığı Estetik Ameliyatı

Guatra bağlı göz problemleri olan hastaların yaklaşık %20’sinde cerrahiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu ameliyatlar göz kapaklarında aşırı açılma, gözlerin öne çıkması veya şaşılık nedeniyle gerçekleştirilmektedir.

doç. dr. halil hüseyin çağatay göz hastalıkları uzmanı

Göz kapaklarında fazla açılma ve belirginleşme nasıl düzeltilir? 

 • Estetik olarak kişiyi rahatsız ediyorsa ameliyat ediyoruz.
 • Özellikle üst göz kapağı bir miktar düşürülerek iyi bir sonuç almak mümkündür.
 • Bu ameliyatı lokal anestezi altında gerçekleştiriyoruz ve oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz.

Tiroide bağlı göz hastalığında gözlerdeki büyüme kalıcı olarak düzeltilebilinir mi?

 • Bu gözlerdeki öne çıkma ve belirginleşme eğer ciddi boyutlarda ve kozmetik olarak kişiyi rahatsız ediyorsa, orbital dekompresyon adı verilen ameliyatla düzeltilebilinir.
 • Bu ameliyat için Tiroid hormonlarının en az 6 aydır kontrol altına alınmış olması gerekir
 • Hastalığın durgun fazı mutlaka beklenir

GUATRA BAĞLI ŞAŞILIK  

 • Öncelikle aktif fazda ise beklenir
 • Hastalık durgun(stabil) faza geçtiğinde çift görme prizmatik gözlükler veya ameliyatlar ile kontrol altına alınmaya çalışıyoruz.
 • Özellikle düz veya aşağı bakışta çift görme belirgin ise şaşılık ameliyatı gerçekleştiriyoruz.


Paylaş:

0 yorum “Guatr Belirtileri ve GözAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×