Lakrimal Bez Tümörleri

Lakrimal bez, göz yaşının büyük kısmını salgılayan gözün üst dış kısmında yer alır. Dakriyoadenit , lakrimal bez tümörleri, göz yaşı bezi tümörleri

Lakrimal bez, göz yaşının büyük kısmını salgılayan gözün üst dış kısmında yer alan göz yaşı bezi‘dir.   Lakrimal bez tümörleri oldukça nadir görülür, gözü aşağı ve buruna doğru iterek belirti verirler. Orbita tümörlerinin yaklaşık %10’u lakrimal bez yani göz yaşı bezinden kaynaklanır. Bu tümörler genel olarak yetişkinlerde ortaya çıkar. Göz yaşı bezi tümörleri tedavisi uzman göz hekimleri tarafından yapılması gereken sorunlardır.

Göz yaşı bezi tümörlerinin büyük bölümü ”non epitelyal” adı verilen hücre grubundan köken alır. Bunlar içinde de en sık görüleni ”Dakriyoadenit”tir.


Bu yazı Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay tarafından bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bu makale bir göz muayenesi yerine geçmez, lütfen şikayetleriniz için muayene olmayı ihmal etmeyiniz.


Non Epitelyal %70

 • Dakriyoadenit (en sık)
 • Lenfoproliferatif lezyonlar

Epitelyal %30

 • Benign => Pleomorfik adenom (Epitelyal lezyonların yarısı)
 • Malign tümörler
 • Adenoid kistik karsinom (en sık malign tümör)
 • Pleomorfik adenokarsinom

Non Epitelyal Lezyonlar


Lakrimal bez, göz yaşının büyük kısmını salgılayan gözün üst dış kısmında yer alır. Dakriyoadenit , lakrimal bez tümörleri, göz yaşı bezi tümörleri


Dakriyoadenit

 • Yaklaşık yarısı sebebi bilinmeyen bir şekilde ortaya çıkar.
 • Sistemik hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir, Bu hastalıklar; sarkoidoz, wegener, sjögren ve diğer otoimmün hastalıklardır.

Dakriyoadenit belirtileri nelerdir?

 • Ani bir şekilde üst göz kapağında şişme, ağrı, ödem, kızarıklık, gözün beyaz bölümünde kızarıklık
 • Tanı için görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. MRG, BT incelemesinde orbita ve çevre dokuların şekline uyan bir şekilde lakrimal bezde genişleme görülür.

Dakriyoadenit tedavi seçenekleri nelerdir?

 • Tedavi; kortizona iyi yanıt verir.  Metotreksat, siklosoporin, siklofosfamid ve radyoterapi de kullanılabilir.
 • Bütün bu tedavi yöntemlerine dirençli olgular biyopsi yapmak gerekebilir veya en başta biyopsi yapmayı tercih eden doktorlar da mevcut.

Oküler Adneksiyel Lenfoma

 • Çoğu B hücreli evre IE hodgin lenfoma, nadiren T hücreli lenfoma görülür
 • En sık MALT lenfoma, 2.sırada folliküler lenfoma
 • Dakriyoadenitlere göre ileri yaşta ortaya çıkar (6-7.dekad)
 • Orbita, lakrimal bez, konjonktiva ve kapak tutulumu da gösterebilir
 • Konjonktivada somon balığı renginde lezyon
 • Görüntülme sonrası biyopsi
 • Sistemik tarama için Pet CT
 • 3 grubu içerir
  • Reaktif lenfoid hiperplazi (benign)
  • Atipik reaktif lenfoid hiperplazi (intermedier)
  • Malign lenfoma
 • Tedavi; orbital eksternal radyoterapi genellikle tedavide standarttır.
 • Rituximab ile nüksler azaltıması hedefleniyor

 


Epitelyal Lezyonlar

Benign Lakrimal Bez Tümörleri

 • Pleomorfik adenom
  • Lakrimal bez orbital kısımdan köken alır
  • %10 palpebral bölüm
  • 40-50 yaşlarda görülür
  • Ağrısız tek taraflı kitle
  • Göz aşağı ve buruna doğru itilir
  • Görüntüleme; göz küresi ve orbita şekline uymayan kitle, ovaldir, kemikte incelme olabilir
  • Tedavisi cerrahidir.

 

 • Dakriyops
  • Lakrimal bez duktuslarının tıkanması ile meydana gelen kistik bir kitledir
  • Tedavi; izlem

Malign (Kötü Huylu) Lakrimal Bez Tümörleri


 • 1 yıldan daha kısa süre içerisinde büyüyen kitle
 • Ağrı önemli bir bulgu (sinirlere doğru büyüdüğü için meydana gelir)

 

 • Adenoid Kistik Karsinom (en sık)
  • Ortalama başvuru yaşı 40 (6-79)
  • Üst kapakta ağrılı şişlik, bulbusta yer değişikliği, diplopi
  • Kribriform (en iyi tip, tubuler, solid (en kötü huylu olan tip), sklerozan ve komedokarsinom gibi 5 çeşittir
  • Lakrimal fossada genişleme, kemik destruksiyonu görülebilir
  • Kalsifikasyon karsinomların 1/3’ünde görülür
  • Tedavi;
  • 1-Ekzenterasyon + post operatif eksternal radyoterapi
  • 2-Total eksizyonel biyopsi + post operatif eksternal radyoterapi
  • Güncel yöntem; intraarteryel sitoredüktif kemoterapi (intrakarotid; ciplatin, İV doksurubisin)
 • Pleomorfik Adenokarsinom  (2. en sık)
  • De nova (kendiliğinden) veya tam çıkartılamayan veya opere edilmemiş pleomorfik adenomdan köken alabilir
  • Kemik destrüksiyonu ve heterojen iç yapı
  • Tedavi; total eksizyon
 • Mukoepidermoid karsinom
  • Tükrük bezinin en sık görülen karsinomu ancak lakrimal bezde oldukça nadir görülür
  • Ağrısız ve yavaş büyüyen kitleye neden ve pleomorfik adenomu taklit eden bir kitleye neden olabilir
  • Mukus salgısı yapan hücreler ile epidermoid ve bazal hücreler birliktedir
  • Ekzenterasyon ve RT önerilmektedir
 • Lakrimal bez adenokarsinomlar
  • Çok nadirdir, hızla çevre dokulara yayılır
  • Mitoz gösteren pleomorfik hücreler, lümen formasyonu ve müsin üretimi
  • Göz koruyucu tedaviler yeterli değildir, ekzenterasyon ve post operatif RT önerilir

Sorularınız için İLETİŞİM bölümünden veya SOSYAL MEDYA aracılığı ile mesaj yollayabilirsiniz.


Kaynak

Paylaş:

0 yorum “Lakrimal Bez TümörleriAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×