Dermoid Kist

dermoid kist

Dermoid kist ; vücudumuzun deri tabakasında oluşan bir çeşit keseciktir ve bu kesecik üzerinde, normalde orada olmaması gereken dokular oluşabilir. Bu kist, anormal bir yerde meydana gelen yapısal olarak normal hücrelerden oluşan iyi huylu bir tümördür. Dermoid kist içerisinde genellikle sadece fazladan deri tabakaları, kıl kesecekleri ve ter bezleri gibi oluşumlar gözlenir.Yavaşça yaşla büyürler. Dermoid kistler çocuklarda en sık görülen orbital tümörlerden biri olarak gösterilmekte ve çocukluk çağı orbita tümörlerinin %46’sına tekabül etmektedir. Tüm orbital kitlelerin% 3-9’unu oluştururlar. Dermoid kist tedavisi okuloplastik cerrahi adı verilen göz hastalıklarının alt branşına ait bir sorundur.

 

Dermoid Kist

Dermoid Kist Nedenleri

Dermoid kistlerin oluşum nedeni genellikle bilinmez, ancak anne karnında gelişim sırasında oluşmaktadırlar. Sıklıkla 3-5.gebelik haftalarında, dış derideki gelişimsel sorundan kaynaklanan oluşumlardır. Embriyo oluşumu esnasında yüzeyi oluşturan hücrelerin altında, sıklıkla kemik yapıların komşuluğunda tuzaklanan yüzey oluşum hücrelerinden gelişirler. Dermoid kist ler tüm orbital tümörlerin %3-9’unu oluştururlar ve iyi huylu lezyonlardır. Kistlerin %50’si orbita komşuluğundan gelişir. Tipik olarak orbita duvarı boyunca kemik arası boşluklar ve embriyonun kemik dokularının meydana geldiği merkezlere yakın, deri altına yerleşirler. Yüzeysel dermoid kistler çocukluk çağında sıklıkla orbitanın önündeki açıklığın yan yukarısında belirgin hale gelirler. Embriyonik epitelyal yuvalar, embriyo oluşumu sırasında fetal sütür hatlarının (kafa kemiklerinin dikişe benzeyen ek yeri) kapanmasıyla, kist haline gelebilir ve bir kist oluşturabilir.

Genel Patoloji

Dermoid kist ler, kıl folikülleri, yağ bezleri, ter bezleri, düz kas ve yağ dokusu da dahil olmak üzere dermal uzantılara sahip keratinize tabakalı yassı epitelden oluşur. Lümen, keratin ve saç içerir.

Dermoid Kist Teşhisi

Yüzeysel dermoid kist leri olan hastalar genellikle lateral, kaşın yanında yavaş ilerleyen, önde olmayan kitle ile başvuran çocuklardır.

Daha büyük çocuklar ve yetişkinler çift görme veya kapak düşüklüğü v.s. ile başvurabilir.

Dermoid kist , yüksek doku yoğunluklu duvarlı ve düşük doku yoğunluklu içerikli, iyi sınırlı bir lezyon olarak tanımlanmaktadır. Kemiklerin yeniden şekillenmesi vakaların% 85’inde mevcuttur. Daha derin bir kist şüphesi varsa, bilgisayarlı tomografi gerekir. Bilgisayarlı tomografi ayrıca, ortezdeki lezyonun bir kısmı ve şakak çukurunda, sütür hattında kemik kusuru ile bağlanan bir biçimlenmeyi belirleyebilir.

Dermoid Kist Muayenesi

Yüzeysel bir dermoid kist genellikle üst şakaklarda düzgün, ağrısız bir kitle olarak ortaya çıkar, ancak aynı zamanda burnun üst kısmında da bulunabilir. Hareketli veya kemiğe yapışmış görünebilir. Kist yağ ve keratin gibi salgı maddelerinin dışarı verilmesi ile komşu dokulara sızar veya kırılırsa iltihap mevcut olabilir. Derin kistlerden daha yaygındır ve genellikle yaşamın ilk on yılında görülürler. Büyükse, mekanik pitoza neden olabilirler.

Daha derin orbital kistler kısmen fark edilebilir veya fark edilmeyebilir. Genellikle büyük çocuklarda veya yetişkinlerde teşhis edilir. Derin kistler ilerleyen kapak düşüklüklerine veya çift görmeye neden olabilir.

İşaretler

  • Göz kapağında kitle
  • Sarkma
  • Düşüklük
  • Küre yer değiştirmesi
  • Göz dışı hareketlerde kısıtlama
  • İltihap

Cerrahi Tedavi

Tedavinin temel dayanağı cerrahidir. Yüzeysel lezyonlar için, kaştaki bir kesi, üst göz kapağı kırışıklığı veya doğrudan lezyonun üst kısmı sıklıkla kullanılır. Lezyon genellikle cilt ile bağlantılı değildir ve cilt altında rahat hareket eden yumuşak kitle olarak hissedilir.

Kistin altta yapışık olduğu kemikten ayrılarak içeriğinin boşalmadan çıkarılması gerekir. Dermoid kist içeriği cerrahi veya travma sırasında boşalacak olursa çevre dokularda yabancı cisim enfeksiyonel reaksiyona sebep olabilir.Mümkünse, cerrah kistin yırtılmadan tamamen çıkarılmasına çalışır.

Orbital dermoid kist ler nadir olmasına rağmen tedavi edilmediği takdirde yıkıcı komplikasyonlara yol açabilmektedir. Dermoid kistler; içeriklerinden olabilecek kaçaklar ile çevre dokularda irritasyon ve enflamasyona neden olabileceğinde bütün olarak çıkarılmalıdırlar.

Komplikasyonlar

Kist, ameliyat sırasında patlarsa, bir inflamatuar reaksiyon meydana gelebilir. Bu ameliyat sırasında bol sulama ile hafifletilebilir. Kemik
dikişleri ile uzanan kistler sıklıkla yırtılmadan çıkarılamaz. Yırtıksız çıkarılırsa, kistler tekrarlayabilir veya apse oluşumuna yol açabilir. Geri
kalan dermoid dokuda inflamasyon da orbitokutanöz fistül ile sonuçlanabilir. Başarılı erken cerrahi müdahalenin ardından hastalık tablosu mükemmeldir.

Sonuç

Sonuç olarak, dermoid kistler orbitada çocukluk çağında sık olarak görülen, yer kaplayan lezyonlardır. Değerlendirme
sonrası yapılan ve kistin tamamen çıkarılmasını amaçlayan cerrahi yaklaşım ile başarılı şekilde tedavi ediyoruz.

 

doç. dr. halil hüseyin çağatay göz hastalıkları uzmanı

 

Paylaş:

0 yorum “Dermoid KistAdd yours →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×